• یکشنبه, ۷ خرداد , ۱۳۹۶

88739524 فکس سنگ آرتا 88742743 , 88742741 تلفن سنگ آرتا

[email protected] ایمیل سنگ آرتا

Arta-stones_englishArta-stones_russiaArta-stones_iran

استخراج سنگ ساختمانی

روش های استخراج سنگ ساختمانی

روش های متداول استخراج سنگ های ساختمانی:
۱-    روش استخراج با سیم برش الماسه
۲-    روش استخراج با مواد شیمیایی منبسط شونده(فرکت)
۳-    روش استخراج نعل و پارس
۴-    روش استخراج آتشباری کنترل شده
۵-    روش استخراج جت حرارتی
۶-    روش استخراج با ماشین هاواژ

 

مهمترین معیارهای تاثیر گذار در انتخاب روش استخراج:

معیارهای مختلفی در انتخاب یک روش تاثیر گذار هستند که در این پژوهش با استفاده از نظر متخصصین هشت معیار با اهمیت بالاتر انتخاب و در الگو به کار گرفته شد . این معیار ها به شرط زیر می باشند:
۱)    قیمت:با توجه به متغییر بودن کیفیت سنگ ها و عرضه و تقاضای آن ، قیمت سنگ می تواند تاثیر به سزایی  در روش استخراج و یا میزان بازیابی آن داشته باشد. این قیمت مربوط به هر تن سنگ که با توجه به نوع و کیفیت آن در سنگ بری قیمت گذاری می شود ، می باشد.
۲)    هزینه تولید: در هر روش استخراج با توجه به هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی آن  ، در کل هزینه ای برای استخراج هر تن سنگ صرف می شود
۳)    مقاومت فشاری: این پارامتر از عوامل تاثیر گذار  در روش هایی است که در آن روش ایجاد ترک و شکست سنگ با اعمال فشار به سنگ صورت می گیرد. این پارامتر از استاندارد ASTMc170 قابل دستیابی  است.
۴)    نرخ تولید: پارامتری تاثیرگذار در نرخ بازگشت سرمایه و میزان سود آوری معدن است.مقاومت سایشی :این پارامتر از عوامل تاثیرگذار در روش هایی است که در آن برش به وسیله ابزارهای مختلف صورت می گیرد. این پارامتر نیز از استانداردهای ASTM حاصل می شود
۵)    بازدهی روش استخراج
۶)    ایمنی: ایمنی افراد محیط کارگاه . هریک از روش ها دارای سطح ایمنی مشخصی با توجه بهابزارالات مورد استفاده برای استخراج سنگ ساختمانی می باشد.
۷)    شرایط محلی: شرایط محلی شامل در نظر گرفتن قوانین و مقررات محلی ,دسترسی به ماشین آلات مورد نیاز ,دسترسی به نیروی متخصص و امکان تامین منابع انرژی مورد نیاز می باشد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید

شما باید وارد شوید logged in تا دیدگاهتان را ثبت کنید.