• سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۵

88742743 ,  88742741  تلفن سنگ آرتا

88739524  فکس سنگ آرتا

[email protected]  ایمیل سنگ آرتا

ایران قدرت اول منطقه در صنعت سنگ

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

مدیرکل امور صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران قدرت اول منطقه و قدرت سوم جهان در صنعت سنگ به‌ شمار می‌رود و ۱۴ میلیون تن ظرفیت بهره‌ برداری و ۱۴۰ میلیون مترمربع ظرفیت فرآوری دارد.

به گزارش زمین کاو محمد فاطمیان بازنگری استقرار واحدها، برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای در سازمان‌ها توسط بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت دانش آموختگان در جریان‌های فروش و تولید، ارزش‌یابی و بازنگری پروژه‌های این صنعت، عارضه‌یابی استراتژی صنعت سنگ، پژوهش روی چالش‌ها، ارزیابی وضعیت موجود، برنامه‌ریزی استراتژیک، استفاده از متخصصان در بخش‌های تولید و بازاریابی و افزایش کیفیت و ارتقای استانداردها را از جمله راهکارهای بهبود این صنعت دانست و تاکید کرد: برخی از این راهکارها توسط ستاد سنگ که تشکیلاتی خارج از سیستم اداری است، انجام شده است.
فاطمیان اظهار کرد: در ستاد سنگ، سهم هر دستگاه برای برون‌رفت از مشکلات موجود مشخص و نقشه‌های عملیاتی آن استخراج و سهم بخش خصوصی و دولت و همچنین نحوه اجرای آن تعیین شد.مدیرکل امور صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: حداقل ۶ کالای حوزه صنایع معدنی مشکل صادراتی ندارند و به همین خاطر ایجاد کنسرسیوم صادرات، مشابه آن چه در صنعت سیمان است یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید محقق شود چرا‌که این موضوع در این صنعت مغفول مانده است

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید