• شنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۶

88739524 فکس سنگ آرتا 88742743 , 88742741 تلفن سنگ آرتا

[email protected] ایمیل سنگ آرتا

Arta-stones_englishArta-stones_russiaArta-stones_iran

جایگزینى ۸۰ درصدى سنگ هاى چینى با تولیدات داخلى

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۰

انبوه سازان مسکن با استفاده از سنگ تزئینى تولید داخل از این بخش حمایت کرده و آن را جایگزین واردات سازند.
محمد رضا بهرامن نایب رئیس خانه معدن ایران تصریح کرد:بررسى و گزارش هاى منتشر شده حاکى از آن است که ۸۰ تا ۸۵ درصد سنگ وارداتى از چین جایگزین تولیدات داخلى شده است. وى یادآور شد: طرح مسکن مهر که از سوى دولت به اجرا گذاشته شده، مى تواند سهم قابل توجهى از تولیدات سنگ تزئینى را جذب نماید و علاوه بر رونق فعالیت حدود پنج هزار واحد فعال فراورى سنگ در کشور، رونق اشتغال را به دنبال داشته باشد.بهرامن اضافه کرد: گرانیت و مرمریت بیشترین سهم سنگ تزئینى را در بازار داخل کشور دارند و ظرفیت اسمى کارخانه هاى سنگ کشور نیز حدود ۱۲۵ میلیون متر مربع ذکر شده است.این فعال بخش خصوصى ادامه داد: انبوه سازان مسکن مى توانند نقش بسزایى در بهره گیرى از سنگ تولید داخل در ساخت وساز ها داشته باشند و درعین حال کیفیت سنگ ایران و تنوع رنگ آن از جمله ویژگى هاى مثال زدنى در این بخش است.

ایران اکنون با تولید سالانه حدود ۱۳ میلیون تن سنگ تزئینى پس از چین و هندرتبه سوم جهانى را از آن خود کرده است، درحالى که میزان صادرات این بخش حدود هفت درصد تولید ذکر شده است. بهرامن بر ضرورت تبادل نظر تشکل هاى حرفه اى بخش مسکن با انجمن سنگ تاکید کرد و گفت: برپایى همایشها و جلسات مستمر مى تواند در برطرف ساختن مشکلات این بخش نقش موثرى ایفا کند. یادآورمى شود: از مجموع یکهزار و ۳۳۵ معدن سنگ تزئینى در کشور سالانه افزون بر ۸۰ میلیون متر مربع سنگ بریده تولید مى شود که نیاز داخلى در این بخش سالانه حدود ۷۰ میلیون متر مربع پیش بینى شده است.دولت در قرار دادهاى طرح مسکن مهر هزینه ساخت را از قرار هر مترمربع سه میلیون ریال تعیین کرده که بعید به نظر مى رسد با این رقم بتوان نماى سنگ را براى ساختمان ها حتى به شیوه انبوه سازى برگزید.
.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید

شما باید وارد شوید logged in تا دیدگاهتان را ثبت کنید.