• شنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۶

88739524 فکس سنگ آرتا 88742743 , 88742741 تلفن سنگ آرتا

[email protected] ایمیل سنگ آرتا

Arta-stones_englishArta-stones_russiaArta-stones_iran

جلو گیری از صادرات سنگ های تزئینی خام

۷ شهریور ۱۳۹۰

جلوگیری از خام فروشی را با این هدف دنبال می کنیم که مواد معدنی در داخل کشور فرآوری شده و با ارزش افزوده بالاتری صادر شود.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت:در طول برنامه پنجم توسعه اقتصادی با ایجاد زمینه لازم برای فرآوری سنگ های تزئینی، از صادرات این محصول به صورت خام جلوگیری می شود.
خدامراد احمدی، در مورد رویکرد عنوان شده از سوی این سازمان مبنی بر جلوگیری از خام فروشی محصولات معدنی به ایلنا گفت: جلوگیری از خام فروشی را با این هدف دنبال می کنیم که مواد معدنی در داخل کشور فرآوری شده و با ارزش افزوده بالاتری صادر شود.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار ایلناکه آیا صادرات سنگ های تزئینی که در سال جاری تعرفه ۷۰ درصدی صادرات آن حذف شد نیز مشمول سیاست های این سازمان در راستای جلوگیری از خام فروشی می شود، اظهار کرد: تعرفه صادرات سنگ های تزئینی به دلیل وضعیت صنایع موجود حذف شد. در این خصوص مطرح شد که هم اکنون ابزار و تجهیزات لازم برای فرآوری سنگ های تزئینی در کشور محدود بوده و ظرفیت موجود در حدی نیست که بتوان به طور کامل از صادرات خام این سنگ ها جلوگیری کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص ادامه داد: طبق توافقات صورت گرفته مقرر شد در کنار استفاده از توانمندی موجود برای فرآوری سنگ های تزئینی، مابقی تولیدات بمنظور جلوگیری از متضرر شدن معدنکاران و سرمایه گذاران در زمینه سنگ های تزئینی به صورت غیرفرآوری شده صادر شوند.
احمدی در پاسخ به اینکه آیا دوباره تعرفه ای برای صادرات سنگ های تزئینی وضع خواهد شد، تصریح کرد: حتما از صادرات سنگ های تزئینی به صورت کنونی جلوگیری خواهد شد. تلاش می کنیم در طول برنامه پنجم توسعه با ایجاد زمینه لازم برای فرآوری سنگ های تزئینی، از صادرات این محصول به صورت خام جلوگیری شود.
وی در خصوص شیوه جلوگیری از صادرات خام سنگ های تزئینی اعلام کرد: جلوگیری از صادرات این محصول به صورت خام یا با استفاده از تعرفه صورت می گیرد و یا سعی می شود شرایطی ایجاد شود که انگیزه تولیدکنندگان برای صادرات فرآوری شده این سنگ ها افزایش یابد. اما در کل حتما در طول سال های آتی از صادرات خام این نوع سنگ نیز جلوگیری می شود.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید

شما باید وارد شوید logged in تا دیدگاهتان را ثبت کنید.