• یکشنبه, ۷ خرداد , ۱۳۹۶

88739524 فکس سنگ آرتا 88742743 , 88742741 تلفن سنگ آرتا

[email protected] ایمیل سنگ آرتا

Arta-stones_englishArta-stones_russiaArta-stones_iran

خروج سنگ محلات از حصارهای محلی

خروج سنگ محلات از حصارهای محلی

عضو هیات مدیره انجمن سنگ ایران گفت: صنعت سنگ محلات باید از حصارهای منطقه ای و محلی خارج شود و مجالی برای عرض اندام در عرصه بین المللی پیدا کند تا به نقطه مطلوب برسد.

محسن میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه بین المللی سنگ محلات و نیم ور با توجه به معادن غنی و ارزشمندی که در این منطقه وجود دارد و ارتباط تنگاتنگ فعالان سنگ همه کشور با این منطقه می تواند به عنوان نمایشگاه بین المللی ایران مطرح شود.

وی افزود: برای رشد و توسعه همه جانبه صنعت سنگ ایران لازم است خودمان را از حصارهای منطقه ای و محلی خارج و با دیدی وسیع تر به این موضوع نگاه کنیم. ما زمانی موفق خواهیم بود که بتوانیم سنگ ایران را به عنوان یک برند جهانی تثبیت کنیم.

عضو هیات مدیره انجمن سنگ ایران با اشاره به مشکلات فعالان صنعت سنگ گفت: صنعت معدن دارای سه حلقه اکتشاف، استخراج و فرآوری است که هر سه به هم متصل هستند و در کنار هم تعریف می شوند و ضعف در یکی از بخش ها باعث به وجود آمدن اثرات سوء در دیگر بخش ها می شود.

بزرگترین ضعف ما در صنعت سنگ در حوزه اکتشاف است

میرزایی خاطرنشان کرد: بزرگترین ضعف ما در صنعت سنگ در حوزه اکتشاف است و ضعف در این بخش به حدی جدی است که بر دیگر بخش ها تاثیر گذاشته است.

عضو هیات مدیره انجمن سنگ ایران گفت: ضعف در بخش اکتشاف باعث شده کمیت معادن ما تقریبا ثابت بماند و هر سال فقط تعداد کمی معدن جدید به معادن کشور اضافه شود.

وی تصریح کرد: در بخش اکتشاف دانش کافی وجود دارد و متخصصان می توانند در این امر ما را یاری دهند ولی این بخش از معدن نیاز به سرمایه گذاری زیاد دارد که بازگشت سرمایه آن هم بلند مدت است و بخش خصوصی نمی تواند به تنهایی این سرمایه را تامین کند.

عضو هیات مدیره انجمن سنگ ایران یادآور شد: در اکثر کشورهای دنیا هزینه اکتشاف معدن برعهده دولت است و اگر بخش خصوصی در این امر مشارکت کند دولت حق کشف خود را دریافت می کند ولی در کشور ما حمایت های کافی در این مورد صورت نمی گیرد و تامین بخش عمده ای از هزینه های اکتشاف بر عهده بخش خصوصی است.

وی تشریح کرد: انجام اطلاعات پایه و کشف برآورد معادن توسط بخش خصوصی و با حمایت همه جانبه دولت باعث شفافیت در کار شده و از بسیاری سودجویی ها و رانت ها جلوگیری می کند.

میرزایی ادامه داد: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران دارای امکانات و تجهیزات به روز و مدرن است اما لازم است بودجه های کافی برای استفاده از این امکانات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

عضو هیات مدیره انجمن سنگ ایران افزود: برخی از معدن دارانی که در زمینه اکتشاف فعالیت می کنند به دلیل عدم آشنایی با روش های جدید هنوز از روش های قدیمی استفاده می کنند. اگر معدن داران ما در بحث ارزیابی ذخیره معادن از روش های نوین استفاده کنند با موفقیت های بیشتر و نتایج بهتری روبرو خواهند شد.

وی گفت: تخمین میزان ذخیره معدن یکی از پایه های اساسی سرمایه گذاری است که هر قدر دقت در آن بالاتر رود ریسک و مخاطره سرمایه گذاری کمتر خواهد بود.

۱۱ مهر ۱۳۹۴

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید

شما باید وارد شوید logged in تا دیدگاهتان را ثبت کنید.