• یکشنبه, ۷ خرداد , ۱۳۹۶

88739524 فکس سنگ آرتا 88742743 , 88742741 تلفن سنگ آرتا

[email protected] ایمیل سنگ آرتا

Arta-stones_englishArta-stones_russiaArta-stones_iran

سخنی با خریداران سنگ

سنگ آرتا، تولید، فروش و صادرات سنگ ساختمانی

همکار گرامی

در زمان خرید سنگ چه انتظاراتی دارید و چه معیارهایی را در نظر می گیرید؟

آیا فقط مسائلی نظیر قیمت را مدنظر قرار می دهید؟

و یا اینکه شما هم از آن دسته سازندگانی هستید که به مشکلاتی نظیر یکدست نبودن، ناهمگونی و سورت بندی نامناسب سنگ های خریداری شده برخورد کرده اید؟

آیا شما هم از عدم مطابقت سنگ هایی که تحویل گرفته اید با نمونه ای که از قبل تأیید کرده بودید شکایت دارید؟

آیا شما هم بخشی از سنگ های پروژه تان را اجرا نموده و حال که برای خرید باقیمانده سنگ مراجعه کرده اید، با مشکل تمام شدن آن نوع سنگ خاص و مسئله دوگانه شدن مابقی سنگ های پروژه مواجه شده اید؟

و آیا با مسئله کیفیت نامطلوب و مشکلاتی نظیر گونیا نبودن سنگ، هم اندازه نبودن سر و ته سنگ ها، نازک و ضخیم بودن پلاک های سنگ، ساب و صیقل نامرغوب ، کیفیت نامناسب برش و از این قبیل مشکلات برخورد داشته اید؟

همه ما حداقل یک بار در ساخت پروژه هایمان با چنین مسائلی مواجه شده ایم. اما راه حل چیست؟

در جهت رفع مشکلات ذکر شده جمعی از کارشناسان صنعت ساختمان و پیشکسوتان صنعت سنگ ایران گروهی به نام کارخانجات سنگ آرتا را به وجود آوردند که سعی می نماید گره از معضلاتی که خود زمانی با آنها درگیر بودند را بگشایند. گروه کارخانجات سنگ آرتا با بهره گیری از دستگاهها و تکنولوژی مدرن اقدام به تولید و توزیع سنگ برای پروژه های عمرانی و ساختمانی، با کیفیت مطلوب همکاران در جهت انبوه می نماید. امید است که همراهی مطئن برای شما باشیم.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید

شما باید وارد شوید logged in تا دیدگاهتان را ثبت کنید.