• شنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۶

88739524 فکس سنگ آرتا 88742743 , 88742741 تلفن سنگ آرتا

[email protected] ایمیل سنگ آرتا

Arta-stones_englishArta-stones_russiaArta-stones_iran

نمایش مطالب " تعرفه سنگ "

درخواست لغو تعرفه صادرات سنگ

۱۰ مهر ۱۳۹۰ تعرفه ۷۰ درصدی صادرات سنگ‌های تزئینی مهم‌ترین دغدغه تولیدکنندگان سنگ کشور بود که چند ماه پس از به اجرا در آمدن، به صورت موقتی و تا پایان امسال لغو شد اما هنوز معلوم نیست سال آینده چه ...

ادامه مطلب

تعرفه سنگ متناسب با مصرف داخلی

۳۰ فروردین ۱۳۹۰ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که بسیاری از سنگ‌های معادن داخلی، در داخل کشور مصرف نمی‌شوند، بر تعیین تعرفه صادرات متناسب با نوع سنگ تأکید کرد. “حسین گروسی” در باره تعرفه واردات سنگ ...

ادامه مطلب