• سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۵

88742743 ,  88742741  تلفن سنگ آرتا

88739524  فکس سنگ آرتا

[email protected]  ایمیل سنگ آرتا

سنگ تراورتن

سنگ تراورتن

آشنایی با انواع سنگ تراورتن تولید کارخانجات سنگ آرتا

سنگ تراورتن  

مرتب سازی بر اساس معدن تراورتن

     

مرتب سازی بر اساس رنگ تراورتن

ردیف معدن سنگ رنگ سنگ ردیف رنگ سنگ معدن سنگ
۱  تراورتن حاجی آباد سفید ۱ تراورتن سفید حاجی آباد
کرم دره بخاری
ابر و باد آتشکوه
۲ تراورتن دره بخاری سفید عباس آباد
موج پیچ طرق
۳ تراورتن آتشکوه سفید ابیانه
کرم محلات
۴ تراورتن عباس آباد سفید ۲ تراورتن کرم حاجی آباد
کرم آتشکوه
موج کبریتی عباس آباد
دنده گاوی طرق
۵ تراورتن طرق سفید ابیانه
کرم دماوند
۶ تراورتن ابیانه سفید بوکان
کرم تکاب
۷ تراورتن کاشان شکلاتی محلات
نسکافه ای ۳

تراورتن

شکلاتی

کاشان
سیلور آقامحمدی کاشان
۸ آقا محمدی کاشان شکلاتی یزد
نسکافه ای تجره
۹ تراورتن دماوند کرم ۴ کرم شکلاتی تجره
۱۰ تراورتن بوکان کرم ۵

تراورتن

نسکافه ای

کاشان
۱۱ تراورتن یزد شکلاتی آقامحمدی کاشان
نسکافه ای یزد
۱۲ تراورتن تکاب کرم ۶ تراورتن لیمویی آذرشهر
سیلور ماکو
۱۳ تراورتن آذرشهر قرمز ۷ تراورتن سیلور کاشان
لیمویی تکاب
سیلور آذرشهر
۱۴ تراورتن ماکو قرمز ۸ تراورتن قرمز آذرشهر
لیمویی ماکو
۱۵ تراورتن محلات سفید ۹ ابر و باد حاجی آباد
کرم ۱۰ دنده گاوی عباس آباد
۱۶ تراورتن تجره شکلاتی ۱۱ موج پیچ دره بخاری
کرم شکلاتی ۱۲ موج کبریتی عباس آباد

سنگ های فوق به صورت صیقلی، تیشه ای، قیچی، بوش هامر، هوند، چرمی، آنتیک و بادبر قابل تولید می باشد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید