• دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۵

88742743 ,  88742741  تلفن سنگ آرتا

88739524  فکس سنگ آرتا

[email protected]  ایمیل سنگ آرتا

سنگ گرانیت

سنگ گرانیت

آشنایی با انواع سنگ گرانیت تولید کارخانجات سنگ آرتا

سنگ گرانیت

مرتب سازی بر اساس معدن گرانیت

مرتب سازی بر اساس رنگ گرانیت

ردیف معدن سنگ رنگ سنگ ردیف رنگ سنگ معدن سنگ
۱  گرانیت نهبندان
  
طوسی ۱ گرانیت سفید تکاب
 پرتقالی نطنز
گل پنبه ای زاهدان
۲ گرانیت مروارید طوسی ۲ گرانیت طوسی نهبندان
۳ گرانیت تکاب سفید مروارید
صورتی همدان
۴ گرانیت شهرکرد آبرنگی قرمز خرمدره
آبرنگی سبز بهاره زنجان
۵ گرانیت بیرجند سبز دانه اناری ۳ گرانیت مشکی همدان
سبز روشن کاهویی نطنز
سبز تیره جنگلی الموت
۶ گرانیت همدان مشکی ارومیه
طوسی تویسرکان
۷ گرانیت نطنز سفید چایان
مشکی ۴ گرانیت هلویی خرمدره
۸ گرانیت زاهدان سفید بهاره زنجان
۹ گرانیت خرمدره طوسی ۵ گرانیت شکلاتی خرمدره
شکلاتی بهاره زنجان
هلویی ۶ گرانیت صورتی تکاب
۱۰ بهاره زنجان طوسی کلاردشت
شکلاتی ۷ گرانیت گل پنبه ای نهبندان
هلویی ۸ گرانیت قرمز نائین
۱۱ گرانیت کلاردشت صورتی یزد
۱۲ گرانیت نائین قرمز ۹ گرانیت آبرنگی سبز شهرکرد
۱۳ گرانیت الموت مشکی ۱۰ گرانیت آبرنگی قرمز شهرکرد
۱۴ گرانیت ارومیه مشکی ۱۱ گرانیت پرتقالی نهبندان
۱۵ گرانیت یزد قرمز ۱۲ سبز تیره جنگلی بیرجند
۱۶ گرانیت قم سبز کاهویی ۱۳ سبز دانه اناری بیرجند
۱۷ گرانیت تویسرکان مشکی ۱۴ سبز کاهویی بیرجند
۱۸ گرانیت چایان مشکی قم

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید