• یکشنبه, ۷ خرداد , ۱۳۹۶

88739524 فکس سنگ آرتا 88742743 , 88742741 تلفن سنگ آرتا

[email protected] ایمیل سنگ آرتا

Arta-stones_englishArta-stones_russiaArta-stones_iran

طلایی که قیمت تمام شده آن گرانتر از الماس است

قیمت تمام شده سنگ

سده بیست و یک را در جهان اقتصاد می توان قرن قیمت تمام شده کالا و خدمات رقابتی دانست .

این مقوله به قدری حساس و اثرگذار است که عدم توجه به آن می تواند یکشنبه موجب فروپاشی اقتصادی عظیم گردد. به عبارتی عدم محاسبه قمت تمام شده در یک محصول چون موریانه سیستم را از درون تهی و د ریک چشم بر هم زدن آنچه را که سالها رشته به آنی پنبه می نماید .

جولان در بازارهای داخلی و خارجی ̨از بزرگترین تا کوچک ترین مستلزم کنترل بر این مهم یعنی قیمت تمام شده کالا است . ( به عبارتی قیمت تمام شده راهنمای مدیراناست به منظور رقابت در بازار .)

صاحبان یک مرکز اقتصادی تا قیمت تمام شده محصول خود را به درستی ندانند قادر نخواهند بود در عرصه رقابت پنجه در پنجه کرده و امید موفقیت داشته باشند . هر چند که در اقتصاد بیمار و آلوده به رانت هستند کسانی که بدون اطلاع واعتقاد به این اصل مهم می خورند و می برند و هد لحظه بزرگتر از لحظه پیش می شوند . لیکن این گروه نیز باید در انتظار سقوطی دردناک باشند  هنگامی که دیگر دستشان از دایره هزار فامیل کوتاه گردید .

مقوله سنگ در نگرش کلان ̨چنانچه کلیه واحدهای تولیدی را در قالب یک مجموعه ببینیم باید گفت در راستای محاسبه قیمت تمام شده هنوز در ابتدای راه هستیم .

هر چند وجود دارند دلسوزان متخصص و و متعهد ̨کار بلد و درد آشنا که قبلا عالمانه و مخلصانه قلم زده و عنوان درد نموده اند .

در این نوشتار سعی شده تا به سه عامل مهم تولید در معدن سنگ نگاهی اجمالی داشته باشیم .

در این نوشتار سعی شده تا به سه عامل مهم تولید در معدن سنگ نگاهی اجمالی داشته باشیم .

۱- نیروی انسانی

۲- ماشین آلات

۳- باطله حاصله از تولید

اسرار و ادعائی نیست که تمامی فاکتورها را در قیمت تمام شده تولید دیده و یا از آن سخن گفته ایم بلکه این نوشتار را می توان استارتی در زمینه بحقق محاسبه قیمت تمام شده یا به عبارتی قیمت استخراج اسن محصول در ایرای آن هم با نقشی کمرنگ از آمار و ارقام دانست .

چرا که این وظیفه به دوش آمارگران و محققین دست اندرکار علاقمند می تواند قرار گیرد .

باشد با مطالعه این نوشتار اهل قلم و اهل درد ̨با یگرشی علمی و آماری در آینده ای نه چندان دور به این مهم همت گمارند تا انشاا… تحقیقات و ارائه راهکارها بتواند مسئولین را در پایین آوردن قیمت تمام شده استخراج سنگ کمکی موثر نماید.

سیری بر عوامل قیمت تمام شده :

۱ – نیروی انسانی

تخت جمشید ̨طاق بستان ̨آتشکده آذرگشسب و صدها قصر و یا شهر سنگ بر شانه بردگانی مظلوم در ازاء لقمه ای ناچیز بنا گردیده . در قرن ۲۱ نیز این سنت برده کشی همچنان ادامه دارد لیکن در این معادله فقط نمها تغییر یافته و عمل همان است .

کارگر معدن ̨استاد کار ̨مهندس اکتشاف یا استخراج و … همچنان می کاوند و می شکفند تا سنگی از دل معدن بر نمای کاخی جلوه گر شود .

از اهرام ثلاثه مصر تا بنای کاخ سفید تکراری از تاریخ بردگان .

با چه تهره ای و در آمدی از این کشنده کار مرد افکن خدا می داند و بس همراه با هزاران با هزاران خطر کوچک و بزرگ . از زخمهای معمولی تا خرد شدن در زیر کوه سنگ های عظیم ̨قطع دست و پا و انگشت و آسیب نخاع عرف معمول است گزارشی را می دیدم از یک معدن نه چندان بزرگ زمان از دست رفته در یکسال بابت حوادث پیش آمده ( ۳۲ سال ) بود !!

برای جان یک انسان و آسیب اندامی به مبارک ترین خلقت الهی چه بهائی را می توان منظور کرد . و چگونه در چرخه قیمت تمام شده می توان محاسبه نمود . آیا کاری است امکان پذیر ؟ چه میزان بهایش را باید تعیین نمود ؟ جز اینکه بگوییم محاسبه ممکن نیست و راهی نداریم تنها آنکه سیاست گزاران سلامت و امنیت جامعه کار و معدن و نیز دولت مردان دلسوز بیشتر در این راستا فکر و سرمایه بگذارند تا از آمار حوادث و خسارات انسانی در معادن کاسته شود .

ناگفته نماند بالا بردن ضریب ایمنی در معادن مستلزم هزینه های زیادی می باشد . لیکن به جهت انگیزه در معدن داران دولت می تواند پرداخت یارانه هایی را بدین منظور اعمال نموده البته قطعاد مبلغ یارانه کمتر از خساراتی خواهد بود که دولت به تبع حوادث پرداخت می کند ( مانند مستمری های زود رس و خسارات درمانی که سالانه هزینه های هنگفتی را به دولت تحمیل می نماید .)

پی گیری جدی در بکار گرفتن مسئولین ایمنی در معادن می تواند گام موثری در زمینه بالا بردن ضریب ایمنی کار باشد .

متاسفانه حوادث منجرر به فوت ̨قطع اندام ̨آسیب های نخائی ̨بیماری های عصبی و تنفسی سوغاتی است از معادن برای عوامل کار در معدن که با وجود اهمیت بسیار اساساد تا کنون مطالعه ای در زمینه عوامل قیمت تمام شده بر روی آن نشده یا اگر هم مورد توجه بوده بسیار کمرنگ و زودگذر . حال آنکه بررسی حوادث ناسی از کار می تواند عنوان پایان نامه عزیزان دانشجو قرار گیرد تا با ذوق و شوق فراوان و نیروی فعال و علاقمند جوان بتوانیم به اطلاعات منسجمی دست پیدا کنیم و چکیده این آمار برای مسئولین ذیربط در جای خود بسیار مفید فایده خواهد بود .

ماشین آلات

سختی کار وشرایط ویژه معادن می طلبد استفاده از ماشین آلات گران قیمت خاص را متاسفانه با وجود قیمت بالای ماشین آلات معدنی که بالای ارزش یک کارخانه کوچک و در پاره ای از مواقع قیمت هر دستگاه معادل قیمت یک کارخانه متوسط می باشد در محوه استفاده و بهره وری آن در سطح عمومی به صورت علمی و تخصصی عمل نمی شود .

سکان دار یک ماشین معدنی ̨عزیز کارگری است که کارش را به صورت تجربی ̨سینه به سینه آموخته ̨حفظ و نکه داری نیز توسط سرویس کار و تغیید کار تجربی انجام می شود دور از متتدهای علمی و آکادمیک .

عرف تفسیر ماشین آلات زمانی است که آثار ناشی از خرابی چند ماه یا چند هفته گذشته به صورت عینی یا شنیداری نمایان می گردد حال آنکه لازمه رسیدن به مرحله دیداری و شنیداری خرابی خسارت وارد به بخشهای دیگر نیز می باشد بعبارتی هر خرابی زمانی خود را نشان می دهد که دامنه ای ایجاد کرده باشد در حالی که می توان با روشهای علمی هر لحظه از وضعیت داخلی موتور آگاه بود و اساساد مانع از ایجاد دامنه خرابی بشویم و درد را در نقطه آغازین درمان نماییم .

از روشهای موجود علمی که جواب داده استفاده از روش (CM)یا مراقبت در وضعیت حال ماسین آلات می باشد که با اجرای این روش می توان زمانهای اولیه خرابی را تشخیص و در رفع آن اقدام نماییم . شایان ذکر است استفاده از روش (CM)می تواند هزینه تعمیراتی را ۲۰ الی ۵۰ درصد کاهش دهد . امید است بابسیج مسئولین محترم در سطح وزارت صنایع و معادن ̨آموزش و پرورش ̨بحقیقات و فن آوری ̨صدا و سیما ̨دست اندرکاران آنالیز روغن در بخشهای دولتی و خصوصی بتوان از این روش و سایر روشهای علمی در نگه داری و ماسین آلات سنگین که سرمایه های ملی محسوب می گردند بهره کاف را ببریم .

باطله حاصل از تولید معادن و کارخانجات

قطعا در نسل های آینده معترضین ما خواهند بود و خواهند گفت پدران ما سنگ ̨این طلای خلقت را با وجود امکان بهره وری از تکنولوزیبمدرن به نابودی کشاندند.

آمار موجود نشان می دهد جه میزان باطله در بخش معدن و کارخانجات سنگ وجود دارد که میزان باطله حاصله بسنار بالابر از سطح استاندارد جهانی است . امروزه متاسفانه شاهد انبار باطله های معدنی و کارخانه ای در زمینهایی هستیم که می تواند بستر رشد طلای سبز باشد نه باطله معدنی . گرجه خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب با خمت عاشقان و دلسوختگان به این صنعت عظیم شاهد استفاده از تکنولوژی معدنی و کارخانه ای هستیم اما هنوز به نیمه راه نیز نرسیده ایم .

مطالعه علمی و دانشگاهی بر روی میزان باطله های تولیدی و استفاده از پیشنهادات صاحب نظران در رابطه با چگونه استفاده بهینه از باطله های معدنی و کارخانه ای همچنین مساعدت مالی دولت می تواند ضمن ایجاد اشتغال در کاهش انبارهای باطله و برگشت به چرخه تولید از جمله ( تولید سنگ های آنتیک ̨صنایع دستی و یا پودرهای مختلف سنگ و غیره ) کمک موثری باشد .

در خاتمه اشاره به دو نکته کاملا ضروری است :

الف ) نوشتار به صورت اختصار و اشارت تدوین گردیده می طلبد همت محققین و علاقمندان علی الخصوص قشر دانشگاهی را که در پیرامون سر فصل های مختلف قیمت تمام شده سنگ همتی بگمارند .

ب ) متاسفانه با توجه به شرحی که در زمینه قیمت تمام شده سنگ این سرمایه ملی تقدیم شد اکنون فرهنگ صدور محصول خام به صورت کوپ رو به افزایش بوده در حالی  که با وجود امکانات فنی موجود می توان سنگ را پس از فرآوری در مبداء تولید صادر نماییم تا ضمن ایجاد اشتغال در امد بیشتری کسب و شاهد دست یابی صدور تایل به بازارهای جهانی باشیم .

این یک ادعا و آرزوی طلایی نیست چرا که همه چیز در دایره تولید فراهم است ̨همتی می خواهد و استقامتی را می طلبد . شدنی است چرا که ما می توانیم .

روشان روز – راهنمای سنگ ایران

طلایی که قیمت تمام شده آن گرانتر از الماس است

حمیدرضا صفائی ( رئیس هیئت مدیره و رئیس مرکز آموزش ̨تحقیقات و فن آوری شرکت بین المللی مه یاس)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید

شما باید وارد شوید logged in تا دیدگاهتان را ثبت کنید.