• سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۵

88742743 ,  88742741  تلفن سنگ آرتا

88739524  فکس سنگ آرتا

[email protected]  ایمیل سنگ آرتا

مرمریت فارسیان سفید

مرمریت فارسیان سفید

 

نوع سنگ: مرمریت
معدن: فارسیان
رنگ زمینه: سفید
طیف رنگ: روشن
مقاومت فشاری: ۱۴۰۰ kg/cm2
قیمت فروش: با ما تماس بگیرید

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید