• سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۵

88742743 ,  88742741  تلفن سنگ آرتا

88739524  فکس سنگ آرتا

[email protected]  ایمیل سنگ آرتا

گرانیت سبز آبرنگی شهرکرد

گرانیت سبز آبرنگی شهرکرد

 

نوع سنگ: گرانیت
معدن: شهرکرد
رنگ زمینه: سبز آبرنگی
طیف رنگ: تیره
مقاومت فشاری: ۱۳۰۰ kg/cm2
قیمت فروش: با ما تماس بگیرید

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید