• شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵

88742743 ,  88742741  تلفن سنگ آرتا

88739524  فکس سنگ آرتا

[email protected]  ایمیل سنگ آرتا

گرانیت سبز دانه اناری بیرجند

گرانیت سبز دانه اناری بیرجند

 

نوع سنگ: گرانیت
معدن: بیرجند
رنگ زمینه: سبز دانه اناری
طیف رنگ: تیره
مقاومت فشاری: ۱۲۰۰ kg/cm2
قیمت فروش: با ما تماس بگیرید

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید