• جمعه, 19 آذر , 1395

88742743 ,  88742741  تلفن سنگ آرتا

88739524  فکس سنگ آرتا

[email protected]  ایمیل سنگ آرتا

احیای بازار صادرات سنگ

احیای بازار صادرات سنگ

یک صادركننده سنگ‌های ساختمانی گفت: در حال حاضر به دنبال احیای بازارهای صادراتی كشور كه در جریان وضع عوارض 70 درصدی برصادرات از دست رفته بود، هستیم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اظهار كرد: وضع عوارض 70 درصدی صادرات سنگ‌های ساختمانی خام و فرآوری نشده و لغو آن در سه مرحله زمانی مختلف موجب از دست رفتن تعدادی از بازارهای صادرات كشور در این حوزه شده است. وی با بیان اینكه اگرچه عوارض صادرات سنگ‌های خام ساختمانی حدود دو ماه پیش لغو شد، اما تبعات آن بر بازارهای صادراتی كشور همچنان ادامه دارد، خاطرنشان كرد: در حال حاضر صادركنندگان در حال احیای برخی معادن سنگ تعطیل شده، جمع‌آوری نمونه‌های سنگ صادراتی و بازاریابی در خارج از كشور هستند.

تجار ادامه داد: در حال حاضر صادرات سنگ‌های ساختمانی خام و فرآوری نشده بیشتر به كشور چین و پس از آن هند و صادرات سنگ فرآوری شده نیز به كشورهایی همچون اعضای اتحادیه اروپا، استرالیا و تركیه صورت می‌گیرد. وی افزود: در این میان برخی تحریم‌های خارجی موجب ایجاد مشكل در نقل و انتقال ارز و بعضا حمل و نقل محصولات صادراتی شده و افزایش هزینه‌های صادركنندگان را به دنبال داشته است. این صادركننده سنگ‌های ساختمانی تصریح كرد: افزایش نرخ ارز موجب رشد شدید قیمت ماشین‌آلات و همچنین قطعات و اقلام مصرفی در معادن شده است.

1391/5/19

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید