• یکشنبه, 14 آذر , 1395

88742743 ,  88742741  تلفن سنگ آرتا

88739524  فکس سنگ آرتا

[email protected]  ایمیل سنگ آرتا

تحليل ريسك ايمني در استخراج سنگ تزئيني به روش سيم برش الماسه

ريسك ايمني در استخراج سنگ

با توجه به حجم وسيع کاربرد سيم برش الماسه و از طرفی آمار حوادث و مشکلات در معادن سنگ تزئينی، مطالعه و تحقيق پيرامون افزايش ايمنی و راندمان سيم برش الماسه ضروری است.پارامترهای موثردر استخراج با سيم برش الماسه به دو دسته پارامترهای غيرقابل کنترل که مربوط به خصوصيات سنگ می شود و پارامترهای نسبتا قابل کنترل تقسيم می گردد که در ارتباط با خصوصيات ماشين برش و خصوصيات عمليات است.کار تحليل ريسک ايمنی در معادن سنگ تزئينی به وسيله ی تشخيص پرخطرترين کارها و کاستن از ميزان ريسک آنها تا حد قابل قبول انجام شد. بدين صورت که ابتدا جدولی از عنوان و شرح حوادث در معادن بازديد شده تهيه شد و برای هر حادثه، ميزان احتمال و خسارتي تعيين شد که نتيجه ی پرسش از پرسنل معادن سنگ تزيينی بازديد شده است. سپس با ارائه راهکارهايي باعث کاستن از ميزان احتمال و خسارت شده و درنتيجه کاهش ميزان ريسک را درپي داشت و بدين ترتيب، پيشرفت های تدريجی در ايمنی معدن، امکان پذير شد.

1- مقدمه

از نظر علمي، سنگ عبارتست از انبوهي از كانيهاي با تركيب شيميايي معين و تاحدي ثابت كه تشكيل يك مجموعه را مي دهند . [ 1 ]

سنگهاي ساختماني به كليه سنگهايي كه در بناي ساختمان بكار مي رود و سنگهايي كه بصورت پلاك يا قواره استخراج مي شوند اطلاق ميگردد. همچنين همه سنگهايي كه براي كارهاي عادي بنايي بكار ميرود و سنگهاي تزئيني و نما و غيره را شامل ميشود. سنگهاي ساختماني از تمامي سنگهاي موجود رسوبي، آذرين و دگرگوني تهيه ميشوند. سنگ تزئيني در ايران اصولاً به دو گروه اصلي گرانيتي و آهكي تقسيم مي شوند. گروه آهكي شامل معادن تراورتن، مرمر و مرمريت مي باشند. سنگ چيني وكريستال نيز جزو گروه مرمريت ها محسوب مي شوند . [ 2 ]

بدليل مزايايي كه سنگهاي ساختماني طبيعي در مقابل مصالح مصنوعي مشابه، از قبيل موزائيك ها، سراميك ها و غيره دارا مي باشند، مصرف آنها در دنيا رشد روزافزوني پيدا كرده است. درگذشته به دليل نبود امكانات، استخراج سنگ تزئيني خيلي وقتگيرو خسته كننده بود و كارايي خيلي پاييني داشت. بتدريج بكار گيري مواد ناريه مانند باروت، ديناميت و آنفو در استخراج سنگ تزئيني متداول شد. استفاده از مواد ناريه به فرايند استخراج سنگ سرعت بخشيد اما مشكلاتي نيز در پي آورد. از مهمترين معايب آن مي توان صدمه خوردن سنگ و اتلاف بخش قابل توجهي از آن، خطرات كار جديد تشويق كرد. با پيشرفت علم و تكنولوژي، روش هاي متنوعي براي استخراج سنگ تزئيني ابداع شد. از بين انواع روش هاي استخراج، روش برش با سيم برش الماسه مطلوب تر از بقيه شناخته شده و در اكثر معادن سنگ تزئيني جا باز كرده است.

2- لزوم رسيدگي بيشتر به معادن سنگ تزئيني

ايران به لحاظ كيفيت و ميزان ذخاير سنگهاي تزئيني و نما، جزء 10 كشور دارنده معادن مرغوب سنگ در جهان است. در اين خصوص ميزان ذخاير شناخته شده در حدود 7/3  ميليارد تن است كه 3/3 ميليارد تن آن به عنوان ذخيره قطعي و بقيه به عنوان ذخيره احتمالي تلقي مي گردد[ 3]. توليد سالانه سنگ تزئيني در ايران طي سال هاي اخير رو به افزوني گذاشته و به ميزان 7 ميليون تن بلوك استخراجي رسيده كه صد البته رقم چشمگيري است. اين ميزان توليد به تنهايي كافي است تا ايران را به لحاظ توليد كمي ماده ي خام، همراه با دو كشور ديگر يعني چين وايتاليا در شمار سه توليد كننده بزرگ سنگ در جهان قرار دهد و اين كشور را در مقامي حتي برتر از كشورهايي نظيراسپانيا، هند يا برزيل بنشاند. طبق اطلاعات واصله از داده هاي آماري سالهاي 80 و81، كل صادرات سنگ از ايران در حدود 200 هزار تن در سال است كه كمتر از 3% كل توليد سنگهاي تزئيني را شامل ميشود.

يكي از مهمترين عوامل تعيين كننده در بازدهي اقتصادي سنگهاي تزئيني، روشها و تكنولوژي استخراج است.كشورهايي كه در بازارهاي جهاني از سهم عمده اي بهره مند هستند، در استخراج از تكنولوژي بالايي برخوردار ميباشند. در ايران تا قبل از سال 1366 اغلب پيمانكاران توجه خاصي به نحوه استخراج نداشته و توجه خود را تنها به كم كردن هزينه و افزايش توليد معطوف مي داشته اند و از آنجا كه معادن سنگ تزئيني سود دهي خوبي داشته اند، سرمايه گذاران زيادي به اين بخش از معادن جلب گرديدند، بدون اينكه تجربه خاصي داشته باشند. درسال 1366 شوراي هماهنگي سنگهاي تزئيني تغيير روش استخراج در معادن سنگ تزئيني را از انفجاري به روشهاي جديد در برنامه كارخود قرار داد و در دومين سمپوزيوم معدنكاري در كرمان، بهره برداري از معادن جديد را منوط به استفاده از روشهاي استخراج بدون مواد ناريه كرد . [ 4 ]

امروزه كارشناسان اقتصادي بر اين اعتقاد هستند كه براي تحكيم پايه هاي مطمئن در كشور، كاهش اتكا به درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و رشد صادرات غير نفتي، از كارهاي حياتي و ضروري در اين برهه زمان از تاريخ كشور است . [ 5 ]

رشد روز افزون مصرف و نياز كشور به پشتوانه هاي ارزي بغير از نفت ايجاب مي كند كه بر ميزان استخراج سنگهاي ساختماني افزوده شود و البته اين استخراج بايد به گونه اي صورت پذيرد كه كمترين لطمه و خسارت به سنگ وارد آمده،‌توليد با حداقل هزينه و بيشترين بازده همراه باشد . [ 6 ]

روش استخراج با توجه به خصوصيات فيزيكي، مكانيكي و بافت شناسي سنگ، ساختـــار زمين شناسي سنگ، قابليت استخراج بلوك، مقدارتوليد و غيره تعيين ميشود. درحال حاضر استخراج 80 درصد معادن سنگ تزئيني مرمريت ايران با سيم برش الماسه صورت مي گيرد . [ 7 ]

با توجه به حجم وسيع كاربرد سيم برش الماسه و از طرفي آمار حوادث و مشكلات در معادن سنگ تزئيني، مطالعه و تحقيق پيرامون افزايش ايمني و راندمان سيم برش الماسه ضروري است.

3- بررسي موضوعي استخراج به روش سيم برش الماسه

در اين روش ابتدا در امتداد اضلاع مكعب مستطيلي كه بلوك مورد نظر را تشكيل مي دهد، ‌چالهاي عمودي و افقي با قطر 3 الي 8 اينچ، متناسب با سطحي كه قرار است بريده شود، عبود داده ميشود [ 8 ] .سپس دو سر سيم در داخل دستگاه برش به يكديگر متصل شده و با چرخش سيم، فرايند برش صورت ميگيرد.

در عمليات برش، براي جلوگيري از اثر نيروي جاذبه، ابتدا زير بري صورت ميگيرد و سپس برش عمودي انجام مي شود. اولين گام براي برش عمودي، حفر دوگمانه است كه همديگر را با زاويه 90 درجه قطع كنند. سپس سيم الماسه از اين گمانه ها رد شده ودور پولي بسته مي شود به طوري كه يك حلقه بسته تشكيل مي دهد. ماشين برش سيم الماسه روي يك ريل نصب ميشود به طوريكه با پيشرفت عمل برش، ماشين عقب رفته و كشش لازم براي سيم ايجاد ميشود. آب در جهت چرخش سيم جريان دارد و وظيفه خنك كردن سيم وهمچنين خروج مرده هاي سنگ از شكاف را بر عهده دارد. به طور ساده سيم الماسه يك كابل فولادي است كه سگمنت هاي كوچك حاوي مواد ساينده از جنس الماسي صنعتي روي آن نصب شده اند و در بين سگمنت ها فنر و برش قرار گرفته است.

قطر كابل فولادي معمولاً 5 ميلي متر است و سگمنت نيز داراي قطر خارجي 10 ميلي متر و طول 6 ميلي متر هستند در حاليكه فاصله بين سگمنت ها 20 ميلي متر است. استفاده از تكنولوژي سيم برش الماسه به دليل مزيت هاي آن نسبت به ديگر روشها در سرتاسر جهان توسعه يافته است . [ 9 ]

4- پارامتر هاي مؤثر در كارايي استخراج با روش سيم برش الماسه:

نكته مهم دراستفاده بهينه از سيم الماسه، توليد بلوكهايي با حداقل هزينه توسط تعديل پارامترهاي مؤثر در برش مؤثر است. چندين پارامتر در عمليات برش با سيم الماسه تأثيرگذار هستند كه به طور كلي به دو دسته پارامتر هاي غير قابل كنترل و پارامترهاي نسبتاً قابل كنترل تقسيم بندي ميشوند. پارامترهاي غير قابل كنترل از جمله خصوصيات فيزيكي مكانيكي و بافتي سنگ،‌ قبل از عمليات برش بايد تعيين شود. بعد از تعيين پارامترهاي غير قابل كنترل، ‌يك فرآيند برش خوب با تعديل پارامترهاي به طور جزئي قابل كنترل، قابل دسترسي خواهد بود.این پارامترها به طور مختصر در جدول (1 ) آورده شده اند .

جدول1- پارامترهاي مؤثر دركارايي برش با سيم برش الماسه

پارامترهاي غيرقابل كنترل

پارامترهاي نسبتاً قابل كنترل

خصوصيات سنگ

خصوصيات ماشين برش

خصوصيات عمليات

سختي

مفاومت

محتوي آب

درجه دگر ساني

وضعيت ناپيوستگي ها

تركيب كاني شناسي و بافت سنگ

قدرت ماشين

سرعت سيم

ساختار سگمنت هاي الماسه

ابعاد بلوك

هندسيه سيم در حين برش

ارتعاش ماشين

مصرف آب

پرسنل فني

تكنيك هاي استفاده شده

با افزايش سايش سگمنت ها، نرخ برش وكارايي سيم كاهش مي يابد و هزينه عمليات افزايش خواهد يافت. مهمترين موضوع در كار با سيم برش الماسه، تعيين شرايط عمليات به طوري است كه سايش به حداقل و كارايي به حداكثر برسد . [ 11 ]

5- روش تحليل ريسك در ارزيابي ايمني

ريسك بعنوان بزرگي يا اندازه خطر يا حادثه، تعريف ميشود. اگربتوانيم ريسك را كم كنيم، در آن صورت خواهيم توانست خطر را ارزيابي كرده و خطرهاي موجود را بر حسب اهميت و اندازه آنها درجه بندي كنيم. با انجام اين كار، ‌خواهيم توانست كه خطرات جزئي را تشخيص دهيم، آنها را قبول كنيم و در نهايت ريسك هاي مختلف را بر حسب اندازه آنها درجه بندي كنيم. براي محاسبه ميزان ريسك يك حادثه، ارزيابي شانس (يا احتمال) بروز حادثه و نتايج آن در صورت بروز چنين حادثه اي، لازم است. نتايج حاصل از بروز يك حادثه، ميزان خسارتي است كه در نتيجه بروز آن وارد ميشود. بنابراين تركيب احتمال و نتيجه حادثه،‌نشان دهنده ميزان ريسك است. براي بدست آوردن نتايج يك حادثه، شخص مسئول ابتدا بايد بتواند بروز آن حادثه را تصور كند و سپس صدمات يا نتايج ناشي از بروز آن را تخمين بزند. براي ارزيابي ميزان ريسك، محاسبه احتمالات با روشهاي آماري ضروري نيست. در اكثر حالات قادر به محاسبه احتمال آماري نيستيم چون تعداد بيش از حدي متغير وجود دارد. در اكثر كاربردهاي معدني، آنچه كه مهم است وضعيت احتمال نسبي است زيرا كه در بيشتر موارد، مقايسه ريسك هاي مختلف مورد سئوال است نه محاسبه كمي آنها. حذف كامل ريسك در معدن ممكن نيست لذا بايد آن را كنترل كرد. اين كار بوسيله تشخيص پرخطرترين كارها و كاستن از ميزان ريسك آنها تا حد قابل قبول انجام ميشود با اين ترتيب، پيشرفت هاي تدريجي در ايمني معدن، امكان پذير مي شود . [ 12 ]

6- بهره گيري از تحليل ريسك در ايمني معادن سنگ تزئيني

6-1- توصيف معدن

 معادن سنگ تزئيني بازديد شده اكثراً سنگ نرم از نوع مرمريت، تراورتن و چيني بوده و استخراج در اين معادن به كمك سيم برش الماسه و جابجائي بلوك سنگها و حمل آنها به كمك بولدوزر و لودر و تريلي و بازكردن سينه كار جديد بصورت آتشباري كنترل شده انجام ميشود.براي بارگيري كوپ سنگهاي استخراج شده، سكوهايي ساخته ميشود كه به آن سدّه بارگيري ميگويند، و بارگيري بصورت هل دادن بلوك سنگ بر روي تريلي به كمك بولدوزر انجام ميشود.در مواقعي كه عمق معدن افزايش پيدا كرده، بارگيري از طريق ساخت سده، اقتصادي و مناسب نبوده و از جرثقيل معدني استفاده ميشود.

در جدول شماره (2)، عنوان و شرح حوادث رخ داده در معادن سنگ تزئينی بازديد شده آورده شده است. سپس در دو جدول جداگانه، ميزان ريسک و راهکار تعديل ريسک بيان شده است.

جدول 2- ثبت لیست حوادث

رديف

كد

عنوان حادثه

شرح

1

A

پاره شدن سيم برش الماسه

پارگی سیم برش بر اثر : 1- رعایت نکردن ارتفاع برش مناسب 2- فرسودگیسیم برش الماسه 3- عدم کفایت و آگاهی اپراتور در فرایند برش

2

B

صدمه ديدن افراد و تأسيسات هنگام بازكردن سينه كار جديد بوسيله آتشباري

در باز کردن سینه جدید از آتشباری استفاده می شود ̨اگر طراحی انفجار یا ایمنی انفجار به درستی رعایت نشود بر اثر پرتاب سنگ و یا انفجار هوا به افراد و تاسیسات آسیب وارد می شود.

3

C

ريزش قطعه سنگها درامتداد ناپيوستگي هاي طبيعي وآسيب ديدن افراد و ماشين آلات

بعضی ناپیوستگی های موجود در سنگ دارای شیب موافق با سینه کار هستند در صورتیکه بدلیل باز شدن سطح آزاد جدید و یا افزایش بار روی آنها شرایط لغزش ایجاد شود با سقوط قطعه سنگ ها مواجه خواهیم شد .

4

D

آسيب ديدن و واژگوني ماشين آلات حمل (تريلي) بهنگام بارگيري از سده

در اکثر معادن تزیینی برای بارگیری از بولدوزر استفاده می شود برای این بلوک سنگ را از روی سده توسط بولدوزر به روی تریلی هل می دهند که بر اثر برخورد بلوک سنگ با تریلی به آن آسیب وارد می شود .

5

E

رها شدن غير منتظره كوپ سنگ در جهت لايه بندي

در هنگام باز کردن معدن به روش سیم برش ̨از شیب و امتداد لایه بندی جهت کمک به عملیات استفاده می شود که در مواقعی موجب سرخوردن و رها شدن کوپ سنگ می گردد .

6

F

برق گرفتگي ناشي از كابلهاي فرسوده

از آنجایی که یکی از مهمترین پارامترهای مورد نیاز در استخراج به روش سیم برش الماسه می باشد در بیشتر موارد در کف کارگاه استخراج تجمعی از آب داریم که در صورت زخمی و فرسوده بودن کابل های برق احتمال برق گرفتگی افراد و یا ایجاد حریق وجود دارد .

6-2- روش محاسبه ريسك

ميزان ريسك به طور معمول از رابطه زيرمحاسبه ميشود

n

Tx=∑WiPi

i=1

ميزان ريسک، Wi ضريب وزني مربوط به هر پيشامد خاص يا ميزان خسارت (0-100)،Pi  احتمال وقوع هر پيشامد ( 0-1 ) البته شرط زير بايد برقرار باشد :

n                      

∑Wi = 100

i=1                    

6-3- محدوديت هاي تحقيق

به دليل نبودن اطلاعات آماري دقيق، احتمال ها و تعيين ميزان خسارت صرفاً نتيجه پرسش از پرسنل معادن سنگ تزئيني بازديد شده است.

جدول3-  ثبت ريسك

رديف

كد

عنوان حادثه

Pi

Wi

Tx

1

A

پاره شدن سيم برش الماسه

0.4

30

12

2

B

صدمه ديدن افراد و تأسيسات هنگام بازكردن سينه كار جديد بوسيله آتشباري

0.3

25

7.5

3

C

ريزش قطعه سنگها درامتداد ناپيوستگي هاي طبيعي وآسيب ديدن افراد و ماشين آلات

0.2

20

4

4

D

آسيب ديدن و واژگوني ماشين آلات حمل (تريلي) بهنگام بارگيري از سده

0.3

15

4.5

5

E

رها شدن غير منتظره كوپ سنگ در جهت لايه بندي

0.05

50

2.5

6

F

برق گرفتگي ناشي از كابلهاي فرسوده

0.1

35

3.5

جدول 4- تعدیل ریسک

ردیف

کد

عنوان حادثه

قبل از تعدیل

راهکار تعدیل ریسک

بعد از تعدیل

1

A

پاره شدن سیم برش الماسه

احتمال

4/0

با آموزش اپراتور در استفاده صحیح از سیم برش الماسه در انتخاب ارتفاع مناسب جهت برش می توان از احتمال پاره شدن ناگهانی سیم برش کاست. با چک کردن به موقع سیم برش̨جهت مطلع شدن از میزان فرسودگی سیم برش و با تعمیرات و نگهداری به موقع از احتمال پاره شدگی سیم کاست. با توجه به مطالعاتی بر روی سنگ استخراجی و همچنین مدل و نوع دستگاه سیم برش وانجام محاسبات مهندسی طول و ارتفاع ایده آل را پیدا کرد.

3/0

خسارت

30

25

ریسک

12

5/7

2

B

صدمه دیدن افرادو تاسیسات هنگام باز کردن سینه کار جدید به وسیله آتشباری

احتمال

3/0

با استفاده از الگوی مناسب موجود آتشباری فاصله ایمنی مناسب را بدست آورده و در هنگام انفجار تا آن فاصله را خالی از افراد و تاسیسات می کنیم.

1/0

خسارت

25

15

ریسک

5/7

5/1

3

C

ریزش قطعه سنگها در امتداد ناپیوستگی های طبیعی و آسیب دیدن افراد و ماشین آلات

احتمال

2/0

با جمع آوری اطلاعات زمین شناسی و تکتو نیک منطقه قبل از انجام عملیات استخراج و انجام آزمایشات مکانیک سنکی می توان پیش بینی احتمال باز شدن لایه سنگی می توان پیش بینی احتمال باز شدن لایه سنگ را تا حدی کم کرد .

2/0

خسارت

20

10

ریسک

4

2

4

D

آسیب دیدن و واژگونی ماشین آلات حمل (تریلی) به هنگام بارگیری از سده

احتمال

3/0

به دلیل تراز نبودن شده با ماشین حمل کننده و اختلاف ارتفاع و فاصله مخصوصا در معادنی که عمق زیاد دارند باعث آسیب به ماشین آلات می گردد که با به کارگیری جرثقیل معدنی این مشکل حل می گردد .

2/0

خسارت

15

12

ریسک

5/4

4/2

5

E

رها شدن غیر منتظره کوپ سنگ در جهت لایه بندی

احتمال

05/0

در هنگام باز کردن معدن به دلیل اقتصادی بودن از شیب و امتداد لایه طبیعی جهت کمک به استخراج استفاده می کنند که این کار در حالت علمی اشتباه است و باید با مطالعات زمین شناسی و تکتونیزه بودن زمین از آن به طریقه دیگر بهره جست .

02/0

خسارت

50

50

ریسک

5/2

1

6

F

برق گرفتگی ناشی از کابل های فرسوده

احتمال

1/0

بازرسی کابل های برق و تعویض به موقع کابل های فرسوده

05/0

خسارت

35

35

ریسک

5/3

75/1

7- نتيجه گيري

با توجه به کيفيت و ميزان ذخائر سنگهای تزئينی و نما و همچنين توليد سالانه سنگهای تزئينی در ايران، لزوم رسيدگی بيشتر به معادن سنگ تزئينی از اهميت زيادی برخوردار است. يکی از مهمترين عوامل تعين کننده در بازدهی اقتصادی سنگهای تزئينی، روشها و تکنولوژی استخراج است. روش استخراج با توجه به خصوصيات فيزيکی، مکانيکی و بافت شناسی سنگ، ساختار زمين شناسي سنگ، قابليت استخراج بلوک، مقدار توليد و غيره تعيين می شود. پارامترهای موثر در استخراج با سيم برش الماسه به دو دسته پارامترهای غيرقابل کنترل که مربوط به خصوصيات سنگ می شود و پارامترهای نسبتا قابل کنترل تقسيم می گردد که در ارتباط با خصوصيات ماشين برش و خصوصيات عمليات است. در بهره گيری از تحليل ريسک در ايمنی معادن سنگ تزئينی، پس از تعيين ميزان احتمال و خسارت و درنتيجه به دست آوردن ميزان ريسک، مناطق و عمليات پرخطر شناسايي شد. از طريق اجرا و برخورد منطقی و نظامدار برای تشخيص شرايط خطرناک، پيش بينی نتايج حوادث تا حدود معقول دقت، امکان پذير است و اين حدود به عنوان يک راهنما برای مديريت و کنترل ايمنی در معادن کافی است. از طرفی ميزان ريسک به نوعی حوادث را الويت بندی می کند بنابراين محاسبه ميزان ريسک بسيار حائذ اهميت می باشد. همانطور که ملاحظه شد پس از ارائه راهکارهای تعديل ريسک، از ميزان ريسک حوادث کاسته شد و بدين ترتيب، پيشرفتهای تدريجی در ايمنی معدن امکان پذير شد.

8- تقدير و تشكر

نويسندگان مراتب تشكرو قدرداني خود را از مسئولين و كارشناسان محترم مجتمع معادن دهبيد، ني ريز، لايبيد، محلات، قدمگاه(چيني سيرجان) و شركت سنگ تريمو و كليه عزيزاني كه به نحوي در روند تحقيق و تهيه مقاله ياري نمودند اعلام مي دارند

منابع و ماخذ

1- حجازي، مجتبي، 1374، شناخت سنگ تزئيني”،‌چاپ اول، نشر آينه كتاب، 534 ص

 2-توكلي راد، اكبر و ابراهيمي، خسرو، 1381،”مطالعات مقدماتي ايجاد شهرك فرآوري سنگهاي تزئيني در استان خراسان”،‌طرح تحقيقات صنعتي، آموزشي و اطلاع رساني، وزارت صنايع و معادن.

 3- فهيمي فر، جمشيد، 1376،” بازار جهاني سنگهاي تزئيني و سهم صادرات ايران”، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني.

 4- فهيمی فر، جمشيد، 1381، “بررسي توان رقابتي واحدهاي فرآوري سنگهاي ساختماني و تزئيني در بازارهاي جهاني”، گزارش مرحله دوم و سوم، طرح تحقيقات صنعتي، آموزشي و اطلاع رساني، وزارت صنايع و معادن، ‌ص.

 5- گشتاسبي، كامران و فضليان، عباس، 1383، “تعيين خواص فيزيكي و مكانيكي سنگهاي تزئيني نرم و رقابت پذير در ايران”، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني، گروه مهندسي معدن.

 6- صفائي، سعيد، 1367، بررسي امكان استفاده بهتر از مواد منفجره در معادن سنگ تزئيني”، مجموعه مقالات اولين سمينار سنگهاي ساختماني، تهران،‌ص.

 7- كاتالوگ شركت الماس برش آريا، 1384 .

  8- تبيان، احمد و همكاران، 1370،”سنگهاي تزئيني و نما”، چاپ اول، وزارت معادن و فلزات، معاونت اكتشافي و معدني،‌ص.

 9- Filgueira, M., Pinatti, D.G., 2005,” In situ diamond wires:

 Diameter determination of the external cutting rope” Int. J. Rock Mech, Min. sci, 23:85-20 pp.

 10-www.trentec.com

 11- ozcelik, Y., Pola, E., Bayram, F., Ay, A.M., 2004, “investigation of the effects of tentural properties of marble cutting with Diamond wire”, Int. J. Rock Mech, Min. sci, 41:1-7 pp.

 12-  مدنی، حسن و همکاران، 1373، “بازرسی در معادن”، چاپ اول، موسسه آموزشي پژوهشی وزارت معادن و فلزات، 74ص

راهنمای سنگ ایران – روشان روز

میثم مختاری –محمد کاظمیان فر –محمد حسین خسروی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید