• یکشنبه, 14 آذر , 1395

88742743 ,  88742741  تلفن سنگ آرتا

88739524  فکس سنگ آرتا

[email protected]  ایمیل سنگ آرتا

تولید بیش از نیمی از مصنوعات سنگ در اصفهان

24 اردیبهشت 1390
رئیس سازمان صنایع و معادن استان اصفهان گفت : یك سوم از تولیدكنندگان صنعت سنگ كشور در اصفهان حضور دارند و این تعداد بیش از نیمی از مصنوعات صنعت سنگ كشور را تولید می كنند.

«غلامحسین حسینی» در حاشیه نمایشگاه سنگ ،معادن و صنایع وابسته با اشاره به اینكه ایران چهارمین كشور ار نظر منابع سنگی در جهان است افزود: جایگاه فعلی ایران در صادرات، شایسته توانمندی و پتانسیل موجود نیست و باید نهایت تلاش و كوشش خود را در جهت بهبود این وضعیت انجام دهیم.
وی افزود: بیش از چهل هزار نفر در صنعت سنگ استان اصفهان مشغول به كار هستند و باید ساز و كارهای لازم برای آموزش این افراد از طریق موسسه های آموزش عالی فراهم شود.
رئیس سازمان صنایع و معادن استان اصفهان مهمترین مشكل صنعت سنگ استان را ضعف فناوری و تجهیزات دانست و از كاهش شدید بهره وری، افزایش هزینه ها و كاهش صادرات به عنوان پیامدهای آن یاد كرد.
«حسینی» با اشاره به اینكه كمتر از 5 درصد از واحدهای تولید سنگ در استان اصفهان به تجهیزات مدرن و جدید مجهز هستند افزود: بخش دولتی به همراه بخش خصوصی باید تمام توان خود را برای رسیدن به نقطه مطلوب به كار گیرد.
وی افزود: وضعیت فعلی صنعت سنگ در شان استان و كشور نیست و درسال جاری پیشنهاد سازمان صنایع و معادن استان اصفهان این است كه در صورت شروع فعالیت صندوق توسعه ی ملی ،بازسازی و نوسازی صنعت سنگ استان الویت ویژه قرار گیرد.
رئیس سازمان صنایع و معادن استان اصفهان با بیان اینكه ستاد سنگ كشور با محوریت استان اصفهان تشكیل شده است از بازسازی و نوسازی صنایع سنگ،ایجاد رابطه با مراكز آموزش عالی و بورسیه نمودن دانشجویان توسط سرمایه گذاران صنعت سنگ و ایجاد نمایشگاه دائمی صنعت سنگ به عنوان مصوبات این ستاد خبرداد.
«حسینی» در پایان افزود: امید است تمامی مسئولان در بخش های دولتی و خصوصی با تعامل یكدیگر در اجرائی شدن این مصوبات كوشا باشند.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید