• یکشنبه, 14 آذر , 1395

88742743 ,  88742741  تلفن سنگ آرتا

88739524  فکس سنگ آرتا

[email protected]  ایمیل سنگ آرتا

جایگزینى ۸۰ درصدى سنگ هاى چینى با تولیدات داخلى

05 اردیبهشت 1390

انبوه سازان مسكن با استفاده از سنگ تزئینى تولید داخل از این بخش حمایت كرده و آن را جایگزین واردات سازند.
محمد رضا بهرامن نایب رئیس خانه معدن ایران تصریح كرد:بررسى و گزارش هاى منتشر شده حاكى از آن است كه ۸۰ تا ۸۵ درصد سنگ وارداتى از چین جایگزین تولیدات داخلى شده است. وى یادآور شد: طرح مسكن مهر كه از سوى دولت به اجرا گذاشته شده، مى تواند سهم قابل توجهى از تولیدات سنگ تزئینى را جذب نماید و علاوه بر رونق فعالیت حدود پنج هزار واحد فعال فراورى سنگ در كشور، رونق اشتغال را به دنبال داشته باشد.بهرامن اضافه كرد: گرانیت و مرمریت بیشترین سهم سنگ تزئینى را در بازار داخل كشور دارند و ظرفیت اسمى كارخانه هاى سنگ كشور نیز حدود ۱۲۵ میلیون متر مربع ذكر شده است.این فعال بخش خصوصى ادامه داد: انبوه سازان مسكن مى توانند نقش بسزایى در بهره گیرى از سنگ تولید داخل در ساخت وساز ها داشته باشند و درعین حال كیفیت سنگ ایران و تنوع رنگ آن از جمله ویژگى هاى مثال زدنى در این بخش است.

ایران اكنون با تولید سالانه حدود ۱۳ میلیون تن سنگ تزئینى پس از چین و هندرتبه سوم جهانى را از آن خود كرده است، درحالى كه میزان صادرات این بخش حدود هفت درصد تولید ذكر شده است. بهرامن بر ضرورت تبادل نظر تشكل هاى حرفه اى بخش مسكن با انجمن سنگ تاكید كرد و گفت: برپایى همایشها و جلسات مستمر مى تواند در برطرف ساختن مشكلات این بخش نقش موثرى ایفا كند. یادآورمى شود: از مجموع یكهزار و ۳۳۵ معدن سنگ تزئینى در كشور سالانه افزون بر ۸۰ میلیون متر مربع سنگ بریده تولید مى شود كه نیاز داخلى در این بخش سالانه حدود ۷۰ میلیون متر مربع پیش بینى شده است.دولت در قرار دادهاى طرح مسكن مهر هزینه ساخت را از قرار هر مترمربع سه میلیون ریال تعیین كرده كه بعید به نظر مى رسد با این رقم بتوان نماى سنگ را براى ساختمان ها حتى به شیوه انبوه سازى برگزید.
.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید