• جمعه, 19 آذر , 1395

88742743 ,  88742741  تلفن سنگ آرتا

88739524  فکس سنگ آرتا

[email protected]  ایمیل سنگ آرتا

جلو گیری از صادرات سنگ های تزئینی خام

7 شهریور 1390

جلوگیری از خام فروشی را با این هدف دنبال می كنیم كه مواد معدنی در داخل كشور فرآوری شده و با ارزش افزوده بالاتری صادر شود.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت:در طول برنامه پنجم توسعه اقتصادی با ایجاد زمینه لازم برای فرآوری سنگ های تزئینی، از صادرات این محصول به صورت خام جلوگیری می شود.
خدامراد احمدی، در مورد رویكرد عنوان شده از سوی این سازمان مبنی بر جلوگیری از خام فروشی محصولات معدنی به ایلنا گفت: جلوگیری از خام فروشی را با این هدف دنبال می كنیم كه مواد معدنی در داخل كشور فرآوری شده و با ارزش افزوده بالاتری صادر شود.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار ایلناكه آیا صادرات سنگ های تزئینی كه در سال جاری تعرفه 70 درصدی صادرات آن حذف شد نیز مشمول سیاست های این سازمان در راستای جلوگیری از خام فروشی می شود، اظهار كرد: تعرفه صادرات سنگ های تزئینی به دلیل وضعیت صنایع موجود حذف شد. در این خصوص مطرح شد كه هم اكنون ابزار و تجهیزات لازم برای فرآوری سنگ های تزئینی در كشور محدود بوده و ظرفیت موجود در حدی نیست كه بتوان به طور كامل از صادرات خام این سنگ ها جلوگیری كرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص ادامه داد: طبق توافقات صورت گرفته مقرر شد در كنار استفاده از توانمندی موجود برای فرآوری سنگ های تزئینی، مابقی تولیدات بمنظور جلوگیری از متضرر شدن معدنكاران و سرمایه گذاران در زمینه سنگ های تزئینی به صورت غیرفرآوری شده صادر شوند.
احمدی در پاسخ به اینكه آیا دوباره تعرفه ای برای صادرات سنگ های تزئینی وضع خواهد شد، تصریح كرد: حتما از صادرات سنگ های تزئینی به صورت كنونی جلوگیری خواهد شد. تلاش می كنیم در طول برنامه پنجم توسعه با ایجاد زمینه لازم برای فرآوری سنگ های تزئینی، از صادرات این محصول به صورت خام جلوگیری شود.
وی در خصوص شیوه جلوگیری از صادرات خام سنگ های تزئینی اعلام كرد: جلوگیری از صادرات این محصول به صورت خام یا با استفاده از تعرفه صورت می گیرد و یا سعی می شود شرایطی ایجاد شود كه انگیزه تولیدكنندگان برای صادرات فرآوری شده این سنگ ها افزایش یابد. اما در كل حتما در طول سال های آتی از صادرات خام این نوع سنگ نیز جلوگیری می شود.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید