• چهارشنبه, ۱۴ مهر , ۱۳۹۵

88742743 ,  88742741  تلفن سنگ آرتا

88739524  فکس سنگ آرتا

info@artastones.com  ایمیل سنگ آرتا

مرمریت دهبید

مرمریت دهبید

 

نوع سنگ: مرمریت
معدن: دهبید
رنگ زمینه: کرم
طیف رنگ: روشن
مقاومت فشاری: ۱۳۰۰ kg/cm2
قیمت فروش: با ما تماس بگیرید

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید