• یکشنبه, 14 آذر , 1395

88742743 ,  88742741  تلفن سنگ آرتا

88739524  فکس سنگ آرتا

[email protected]  ایمیل سنگ آرتا

مرمریت نگار شهرکرد

مرمریت نگار شهرکرد

 

نوع سنگ: مرمریت
معدن: شهرکرد
رنگ زمینه: سبز
طیف رنگ: روشن
مقاومت فشاری: 1100 kg/cm2
قیمت فروش: با ما تماس بگیرید

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید