• جمعه, 19 آذر , 1395

88742743 ,  88742741  تلفن سنگ آرتا

88739524  فکس سنگ آرتا

[email protected]  ایمیل سنگ آرتا

نوسازی و مدیریت، دو عامل كاهش هزینه در صنعت سنگ

20 اردیبهشت 1390
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن گفت: نوسازی و بازسازی و مدیریت، دو عامل اصلی در كاهش هزینه ها در صنعت سنگ كشور بخصوص پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست.

وجیه الله جعفری روز سه شنبه افزود: در زمان حاضر، قانون هدفمندسازی یارانه ها در بخش صنعت سنگ با این هدف پیش می رود كه واحدهای فعال در این زمینه به سمت بهینه سازی هدایت شود.
به گفته وی، مدیریت هماهنگ از ابتدا تا انتها و افزایش بهره روی در فراوری، خود به خود بخشی از هزینه ها را در صنعت سنگ كاهش می دهد.
وی درباره میزان تاثیر اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها بر افزایش هزینه ها در صنعت سنگ، گفت: نمی توان رقم ثابتی برای این موضوع مطرح كرد زیرا این رقم با توجه به انواع تولیدات و نوع فناوری استفاده شده متفاوت است.
جعفری با بیان اینكه صنعت سنگ در ایران به دلیل پتانسیل موجود، دارای توجیه اقتصادی است، تصریح كرد: بازار این صنعت در داخل و خارج كشور به اندازه كافی وجود دارد. وی سهم بخش سنگ در معادن كشور و در زمینه فرآوری ها را حدود 10 درصد اعلام كرد. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن در باره هفتمین نمایشگاه بین المللی سنگ،معادن و صنایع وابسته در اصفهان گفت: امسال تنوع تولید در این نمایشگاه دیده می شود.
جعفری افزود: در این نمایشگاه زنجیره كاملی از تجهیزات داخلی و خارجی صنعت سنگ، سازندگان داخلی و سایر بخش های این صنعت شكل گرفته است كه به سرمایه گذاری در این بخش كمك می كند.
وی تاكید كرد: وزارت صنایع سعی دارد با حمایت از ساخت داخل، بهبود فضای كلی كمی و كیفی را پیگیری كند تا سرمایه گذاران با كمترین قیمت به اهداف خود برسند.
هفتمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته اصفهان روز دوشنبه در شركت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان گشایش یافت و به مدت پنج روز برپاست.

 

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید