• جمعه, 19 آذر , 1395

88742743 ,  88742741  تلفن سنگ آرتا

88739524  فکس سنگ آرتا

[email protected]  ایمیل سنگ آرتا

گرانیت طوسی نهبندان

گرانیت نهبندان طوسی

 

نوع سنگ: گرانیت
معدن: نهبندان
رنگ زمینه: طوسی
طیف رنگ: روشن
مقاومت فشاری: 1510 kg/cm2
قیمت فروش: با ما تماس بگیرید

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید