• چهارشنبه, ۱۵ مهر , ۱۳۹۴

88741854 , 88742743 ,  88742741  تلفن سنگ آرتا

88739524  فکس سنگ آرتا

info@artastones.com  ایمیل سنگ آرتا

محصولات کارخانجات سنگ آرتا

سنگ تراورتن

سنگ تراورتن

سنگ گرانیت

سنگ گرانیت

سنگ طرح چوب

سنگ طرح چوب

سنگ مرمریت

سنگ مرمریت

سنگ چینی

سنگ چینی

سنگ آنتیک

سنگ آنتیک

استقبال اروپایی‌ها از نمایشگاه صنایع معدنی ایران

استقبال اروپایی‌ها از نمایشگاه صنایع معدنی ایران

خروج سنگ محلات از حصارهای محلی

خروج سنگ محلات از حصارهای محلی

امکان استخراج سنگ تا ۷۰۰ میلیون تن در سال‌

امکان استخراج سنگ تا ۷۰۰ میلیون تن در سال‌

افزایش صادرات سنگ محلات به ۶ میلیارد دلار

افزایش صادرات سنگ محلات به ۶ میلیارد دلار

سنگ مرمریت چیست؟

سنگ مرمریت چیست؟

استخراج و تولید سنگ گرانیت

استخراج و تولید سنگ گرانیت

استخراج و تولید سنگ کارارا

استخراج و تولید سنگ کارارا

هنر سنگ ایران

هنر سنگ ایران